Malaysian Institute of Road Safety Research MIROS

Malaysian Institute of Road Safety Research MIROS

Malaysian Institute of Road Safety Research MIROS mempelawa pemohon warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada
tarikh tutup iklan yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat pelantikan bagi mengisi kekosongan untuk jawatan-jawatan seperti berikut:-

1. PEMBANTU PENYELIDIK

[Tarikh Tutup : 29/6/2014]


No comments:

Post a Comment