Proses Kelulusan Pelan Rumah Oleh Majlis Daerah

proses kelulusan pelan rumah oleh majlis daerah

Rumah adalah salah satu keperluan hidup yang perlu ada oleh setiap orang. Tempat tinggal ini bertujuan dijadikan tempat tidur, beribadat, mandi, berkeluarga, belajar dan tempat berlindung daripada cuaca. Ia juga merupakan keperluan asas bagi semua orang.

Ok pada hari ini saya akan kupas berkaitan proses kelulusan pelan rumah oleh majlis daerah atau majlis perbandaran di tempat anda. Bahasa teknikalnya adalah kelulusan pelan bangunan bagi pembinaan rumah baru, bangunan perniagaan, penambahan serta pengubahsuaian bangunan sedia ada.

Sebelum sesebuah rumah atau bangunan didirikan ia perlulah terlebih dahulu memohon kebenaran dan mendapatkan kelulusan secara bertulis daripada pihak berkuasa tempatan (PBT). Ini bertujuan untuk mengelakkan pemilik premis dikenakan notis saman atau kompaun oleh PBT berkenaan. Berikut adalah proses dan prosedur kelulusan pelan rumah atau bangunan oleh majlis daerah :

1) Lakukan perbincangan dengan pihak Majlis (biasanya Bahagian Bangunan) untuk nyatakan hasrat anda
2) Buka fail kat Majlis berserta yuran
3) Sediakan pelan arkitek & pengesahan arkitek bertauliah
4) Sediakan pelan struktur & pengesahan jurutera bertauliah
5) Cover letter daripada arkitek atau jurutera bertauliah
6) Jelaskan bayaran caj perkhidmatan, fi kerja tanah, bayaran sumbangan perparitan dan papan tanda
7) Borang A lengkap diisi yang ditandatangan arkitek bertauliah
8) Borang JBG/KB1-85/A ditandatangan arkitek bertauliah
9) Salinan surat hakmilik
10) Resit cukai pintu terbaru
11) Resit cukai tanah terbaru
12) Lima salinan pelan atau lukisan seperti item 3 dan 4
13) Dan lain-lain dokumen yang berkaitan

Prosedur atau proses kelulusan pelan bangunan diatas adalah secara umum sahaja dan ia bergantung sepenuhnya kepada majlis daerah/perbandaran di tempat anda. Ia juga tertakluk kepada akta dan perundangan. Tempoh masa kelulusan ini bergantung kepada kecekapan pegawai yang memproses dokumen di PBT berkenaan.

Bagi anda yang tiada masa dan kepakaran, anda boleh menggunakan khidmat perunding arkitek atau perunding jurutera bagi menguruskan submission plan ini dari peringkat awal sehinggalah mendapat CF atau CCC. Sejumlah fee akan dikenakan untuk khidmat perundingan syarikat berkenaan.

Saya rasa setakat ini dahulu untuk proses kelulusan pelan rumah atau bangunan oleh majlis daerah dan semoga ia bermanfaat buat anda. Jumpa lagi dalam next posting..

No comments:

Post a Comment