Bidang Tugas Dan Skop Kerja Arkitek


bidang tugas dan skop kerja arkitek

Arkitek adalah salah satu profesion pekerjaan iaitu bidang profesional yang sangat diimpikan oleh setiap anak muda. Namun sebelum anda memilih course untuk menjadi arkitek anda perlu tahu bidang tugas dan skop kerja arkitek dalam sektor pekerjaan.

Best ke tak best jadi arkitek ni? Mestilah bagus sebabnya adalah gajinya boleh tahan mahal berbanding dengan karier yang lain. Dalam sektor awam gaji maksimum arkitek adalah RM9643.00 manakala dalam sektor swasta pula gaji maksimum adalah RM10k atau lebih bergantung kepada firma yang offer kepada anda. Itu pun jika anda ada skill yang bagus dan sangat berpengalaman dalam bidang ini.

Tak kira apa jua bidang yang kita ceburi be so good dan impaknya sangat besar dalam kerjaya kita. Kita dibayar berdasarkan value yang ada pada kita. Ok tanpa membuang masa lagi berikut adalah bidang tugas dan skop kerja arkitek :

1) Membuat lakaran pelan berdasarkan apa yang client ingini
2) Menyediakan rekabentuk terperinci berdasarkan lakaran sebelum ini mengikut kehendak pemilik, pelanggan atau sesiapa sahaja
3) Memberikan perkhidmatan yang profesional kepada masyarakat tanpa ada bias dengan satu-satu pihak
4) Membuat rekabentuk yang mesra alam dan tidak melanggar undang-undang bangunan
5) Memberikan nasihat kepada client kesesuaian cadangan rekabentuk agar ianya menepati kos, fungsi dan teknik pembinaan
6) Menentukan susunan rekabentuk yang dicadang akan dibina oleh pihak kontraktor
7) Menyediakan construction drawing yang mudah difahami oleh pembina supaya mudah diterjemahkan oleh pembina di tapak projek
8) Membuat perancangan pembinaan mengikut keperluan perundangan seperti yang termaktub dalam Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UBBL) dan keperluan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
9) Atkitek juga bertindak sebagai perunding antara client dan pihak kontraktor
10) Juga boleh bertindak sebagai pengurus projek yang mengawal penjadualan kerja (CPM), kualiti dan kos sesuatu projek

Jika di tapak bina atau construction site, arkitek juga mempunyai wakil tapak iaitu Resident Architect (RA), Asistant Resident Architect (ARA) dan Inspector of Work (IOW) yang mengawal selia kerj-kerja yang dibuat di tapak oleh kontraktor. Site representative ini perlu memastikan kerja-kerja yang dibuat oleh kontraktor menepati masa, kualiti dan kos yang telah dipersetujui sebelum sesuatu kontrak dijalankan.

Profesion arkitek ini mempunyai tanggungjawab yang besar sesuai dengan gaji yang diperolehinya. Oleh itu, peganglah amanah ini dengan baik supaya bukan sahaja gaji kita dapat pada masa yang sama kita juga mendapat ganjaran pahala yang besar disisi Allah SWT. Setakat ini dahulu kupasan bidang tugas dan skop kerja arkitek pada kali ini dan semoga anda mendapat gambaran yang jelas sedikit sebanyak berkaitan karier arkitek ini. Jumpa lagi.. Zasss...Ditulis oleh,
Raja Yuswari aka Yusri
Untuk carikerja11
Do not copy without permission

2 comments: